Facultati de jurnalism

Ghid Jurnalism » Facultati de jurnalism

BUCUREŞTI

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea București

Site: www.fjsc.ro

Contact: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex „Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038,(+4) 0733.636.945

Facultatea de Jurnalism – Universitatea Hyperion

Site: www.hyperion.ro/module/facultati/fac.php?fac=8

Contact: Str. Popa Nan nr. 90-92, sector 2 , Bucuresti, Telefon: 021.321.46.67, Fax: 021.321.62.96

Facultatea de Jurnalism, comunicare şi relaţii publice – Universitatea Spiru Haret

Site: www.spiruharet.ro/facultati/facultate.php?id=21

Contact: str. Ion Ghica, nr 13, sector 3, Bucureşti, tel: 021-314 9931, 021-314 9932,
e-mail: info@spiruharet.ro

CONSTANŢA

Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism – Universitatea Ovidius Constanţa

Site: www.univ-ovidius.ro/litere

Contact: Aleea Universităţii nr. 1 (Campus), Constanţa, 900472, România, TEL: 0040/ 241/ 551 773, FAX: 0040/ 241/ 543 045, E-mail: seclitere@campus.univ-ovidius.ro

CLUJ

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism – Universitatea Babeş – Bolyai

Site: http://journalism.polito.ubbcluj.ro/index.php/ro

Contact: Str. General Mosoiu, nr. 71, 400132, Cluj-Napoca, România, Tel/fax 0040-264-431505

IAŞI

Facultatea de Litere, Departamentul de Jurnalism și Științe ale Comunicării – Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Site: http://jurnalistica.lit.uaic.ro; http://letters.uaic.ro; http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Academic/Litere

Contact: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi; T: +40 (232) 201052; 201053; F: +40 (232) 201152; E: admlit@uaic.ro

ORADEA

Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii, Specializarea Jurnalism – Universitatea din Oradea

Site: http://politicom.uoradea.ro/

Contact: +40259455525;  Traian Blajovici Nr. 2, Oradea, Romania

PITEŞTI

Facultatea de Științe Socio-Umane, Specializarea jurnalism – Universitatea din Pitești

Site: www.upit.ro/index.php?i=1705

Contact: 110040 Pitesti Str. Targul din Vale, nr.1, Arges, Romania, Tel: +40248-218804, Fax: +40248- 216448

SIBIU

Facultatea de Jurnalistica – Universitatea Lucian Blaga

Site: http://jurnalistica.ulbsibiu.ro

Contact: str. Brutarilor nr. 1-3, Sibiu – 2400, Telefon: 0269/218 287, Fax: 0269/211 313, E-mail: jurnalistica@ulbsibiu.ro

TIMIŞOARA

Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne – Universitatea Tibiscus

Site: www.fjclm.tibiscus.ro

Contact: Str. Lascăr Catargiu nr. 4-6, 300559, Timişoara, 0256-494622, fjclm@tibiscus.ro

Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii – Universitatea de Vest din Timisoara

Site: http://filcom.uvt.ro/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Contact: Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania / Secretariat: cabinetul 233, Tel.: 0256-592132